Livestream Trực Tuyến 5 Môn (Zoom)

– Từ 6g – 22g –

 

      1. Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ

      2. Cấu Tạo Và Sửa Chữa Thông Thường

      3. Nghiệp Vụ Vận Tải

      4. Đạo Đức Người Lái Xe và Văn Hoá Giao Thông

      5. Kỹ Thuật Lái Xe