DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 31/03/2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B; C
CÁC KHOÁ 77006K20B2040(B2-K34), 77006K20B2041(B2-K35), 77006K20B2042(B2-K36), 77006K20B2043(B2-K37), 77006K20B2044(B2-K38),77006K20B2045(B2-K39), , 77006K20C013(K.12C),  VÀ CÁC KHÓA CŨ, TỒN ĐỌNG, VẮNG, RỚT CỦA TTDN LÁI XE DẦU KHÍ THI NGÀY 31.03.2021
( Ban hành theo quyết định số:……… /QĐ -SGTVT ngày ……tháng……. năm ……… của Giám Đốc Sở giao thông vận tải)
STTHỌ VÀ TÊNNgày sinhCMDN/HCĐịa chỉGCN sức khỏe hợp lệ Đã có GPLX hạng  Số năm lái xeSố Km lái xe an toànSố CC sơ cấp nghềKhóa họcGhi
chú
1NGUYỄN ĐỨC AN07/01/1980273534414Xà Bang 2 X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1227B2-K07
2ĐẬU ĐÌNH ANH29/01/1995250940912X. Lộc An, H. Bảo Lâm, T. Lâm ĐồngLXDK3420B2-K39
3HỒNG THỊ KIM ANH20/10/1993352196437Long An B P. Long Phú, TX. Tân Châu, T. An GiangLXDK9206B2-K128
4LƯƠNG VIỆT ANH06/10/1984036084006790P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3597B2-K35
5NGUYỄN CHÂU ANH20/11/2001273715613P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3396B2-K35
6NGUYỄN KIỀU ANH12/07/1995077195000518P. 10, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2931B2-K30
7TÔ NHỨT ANH01/05/1998352413367P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc, T. An GiangLXDK3419B2-K39
8TRẦN THẾ ANH01/05/1989172917639X. Thọ Lập, H. Thọ Xuân, T. Thanh HóaLXDK3322B2-K35
9TRẦN THỊ ANH01/01/1972271095249X. Bàu Cạn, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3421B2-K39
10TRỊNH THỊ LAN ANH29/07/1978273033972TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3499B2-K34
11ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH14/04/1989273320896X. Hòa Hội, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3391B2-K36
12NGUYỄN VĂN ÁNH16/10/1985036085003262X. Yên Thọ, H. ý Yên, T. Nam ĐịnhC-K12
13PHÙNG HẢI ÂU06/08/1988273348831X. Hòa Hưng, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2662C-K03
14ĐẶNG QUỐC BẢO04/03/1984077084001188P. 4, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuB2-K38
15LÊ HỒ QUỐC BẢO04/09/1997273591504X. Phước Hội, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2678C-K04
16NGUYỄN TẤN BẢO09/01/2002077202003176X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3480B2-K36
17NGUYỄN VĂN BẢO07/04/1977225690715X. Ninh An, TX. Ninh Hòa, T. Khánh HòaLXDK3323B2-K35
18TRẦN QUỐC BẢO01/01/2000077200004781Liên Lộc X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1228B2-K07
19TRỊNH NGỌC BÁU06/03/1993250869221X. Lộc An, H. Bảo Lâm, T. Lâm ĐồngLXDK2679C-K04
20ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH27/11/1990273317458X. Bàu Chinh, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3324B2-K35
21TRẦN VŨ CHÂU10/01/1991201591674P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà NẵngLXDK3481B2-K36
22HUỲNH VĂN CHI12/07/1995273573182X. Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuC-K04
23NGUYỄN QUỐC CHIẾN11/02/1985077085000432X. Phước Tỉnh, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3602B2-K34
24NGUYỄN THANH CHÍN28/02/1984077084001386Tổ 4, Ấp Bắc 3 X. Hòa Long, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1229B2-K07
25PHẠM VĂN CHINH28/02/1986038086019269X. Thiệu Giang, H. Thiệu Hóa, T. Thanh HóaLXDK3292B2-K36
26TRẦN THỊ CHINH06/05/1987035187001658X. Hưng Công, H. Bình Lục, T. Hà NamLXDK2251B2-K15
27NGUYỄN VĂN CHÍNH12/08/1983033083007168290/10/6/1 Nguyễn Hữu Cảnh P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2376B2-K07
28ĐỖ MINH CHUNG05/07/2000273642301P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3230B2-K34
29NGUYỄN XUÂN CHUNG21/03/1962273668523P. 2, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3325B2-K35
30HOÀNG ĐẠI CƯỜNG29/08/1967044067000013P. 10, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2457B2-K21
31HUỲNH TẤN CƯỜNG11/02/1986077086000013TT. Long Điền, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3371B2-K37
32LÊ HỒNG CƯỜNG18/08/1981273065846X. Nghĩa Thành, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3422B2-K39
33NGUYỄN NGỌC CƯỜNG24/10/1977272274242X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3293B2-K36
34NGUYỄN VĂN ĐẠI08/02/1993273452892X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3423B2-K39
35LÊ THANH DÂN25/01/2002077202002494TT. Long Hải, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuB2-K28
36ĐOÀN NGUYỄN HẠ ĐAN22/03/1999273668416P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3392B2-K36
37LÊ QUANG ĐẠO20/09/1993273490287X. Quảng Thành, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3326B2-K35
38NGUYỄN HỮU ĐẠO04/06/199627355371159 Bắc Sơn P. 11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1230B2-K07
39ĐÀO QUỐC ĐẠT22/04/1996273622567X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3232B2-K34
40NGUYỄN THÀNH ĐẠT21/12/1992187140040P. Nghi Tân, TX. Cửa Lò, T. Nghệ AnLXDK1422B2-K08
41HOÀNG CÔNG ĐIỀN01/01/1989285563679X. Đoàn Kết, H. Bù Đăng, T. Bình PhướcLXDK3448B2-K38
42ĐOÀN TIẾN ĐÔNG22/01/1994187268849X. Thanh Hà, H. Thanh Chương, T. Nghệ AnLXDK3473B2-K37
43NGUYỄN VĂN ĐÔNG17/04/1974271180576X. Phước Tân, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3372B2-K37
44NGUYỄN VĂN ĐỒNG03/04/1976271243092X. Phú Hòa, H. Định Quán, T. Đồng NaiLXDK3294B2-K36
45TRẦN VĂN DUẨN25/07/1986273702910P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3328B2-K35
46BÙI HỮU ĐỨC08/11/2000273690667X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3329B2-K35
47MAI ANH ĐỨC18/05/1990261149874H. Đức Linh, T. Bình ThuậnLXDK2680C-K04
48TRẦN HUY ĐỨC18/12/1995273582238P. Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3424B2-K39
49ĐINH THANH DUNG16/02/1992077192002060X. Hòa Bình, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3373B2-K37
50LƯU THỊ DUNG02/03/1984273132345P. 3, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3492B2-K35
51ĐẶNG VĂN DỤNG12/01/1984172106882X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh HóaLXDK3233B2-K34
52ĐẶNG THÁI DƯƠNG30/07/1989271923254X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3296B2-K36
53NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG08/02/1982182470695X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ AnLXDK4011C-K08
54PHẠM XUÂN DƯƠNG03/10/1984273220827935/12/1 Bình Giã P. 10, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK9941B2-K127
55NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG03/03/1977273052127X. Xuân Sơn, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3397B2-K35
56ĐINH CÔNG DUY20/03/1986272802702X. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng NaiLXDK3330B2-K35
57NGUYỄN HOÀNG DUY23/10/2001077201002944X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3235B2-K34
58NGUYỄN TRỌNG DUY28/04/1978035078000397X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3425B2-K39
59NGUYỄN VĂN DUY21/04/1986276081426X. Xuân Hưng, H. Xuân Lộc, T. Đồng NaiC-K12
60THẠCH TẤN DUY06/01/2001077201003848X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3234B2-K34
61LÊ VĂN DUYÊN03/01/1989173505492X. Xuân Quỳ, H. Như Xuân, T. Thanh HóaLXDK3297B2-K36
62NGUYỄN VĂN ĐIỀN EM14/07/1993321478333X. An Điền, H. Thạnh Phú, T. Bến TreLXDK3374B2-K37
63NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG03/01/1979019179000611P. 2, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3449B2-K38
64ĐỖ QUANG HÀ24/09/1977174518265TP. Thanh Hóa, T. Thanh HóaLXDK2681C-K04
65NGUYỄN THỊ THU HÀ30/10/1985030185003153X. Tóc Tiên, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3450B2-K38
66NGUYỄN THỊ THU HÀ26/05/1983001183032119P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2041B2-K08
67PHẠM THỊ HẠ03/11/1985037185006521P. 11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3331B2-K35
68NGUYỄN THANH HẢI07/09/1997273700674X. Bình Châu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1509B2-K10
69PHAN THÀNH HẢI20/02/1983271608475X. An Phước, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK2682C-K04
70NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN01/01/1989301305339X. Lộc Giang, H. Đức Hòa, T. Long AnLXDK3426B2-K39
71NGUYỄN DƯƠNG LỆ HẰNG15/11/1993077193002506TT. Long Điền, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3332B2-K35
72PHẠM THỊ NGỌC HẠNH14/10/1972079172009816P. Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3333B2-K35
73VÕ THỊ HẠNH16/10/1989272024816X. Phú Lợi, H. Định Quán, T. Đồng NaiLXDK3451B2-K38
74LÊ THỊ MỸ HẬU05/05/1981273086109P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3593B2-K36
75BÙI THỊ THU HIỀN04/08/1989273307896P. 10, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuB2-K31
76BÙI THỊ THU HIỀN05/11/1984271608766Ấp 8 X. An Phước, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK1806B2-K07
77NGUYỄN THẾ VŨ HIẾU23/12/1984077084001253P. 4, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3745B2-K34
78NGUYỄN VĂN HIẾU25/09/1995273563772X. Cù Bị, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3673B2-K38
79LÊ THỊ HOA20/02/1991040191000249P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3298B2-K36
80BÙI VĂN HÒA02/11/1982273083822Ấp Thanh An X. Láng Dài, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK9168B2-K118
81PHAN VĂN THÁI HÒA20/04/2000077200002561X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3452B2-K38
82NGUYỄN THỊ THU HOÀI01/01/1981273645815X. Tân Hưng, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3398B2-K35
83CAO VĂN HOÀNG12/08/1976271340727X. Sông Ray, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng NaiC-K12
84ĐẬU HUY HOÀNG02/08/1989042089000330P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2811B2-K27
85LÊ NGỌC HOÀNG17/07/1992077092001704TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3453B2-K38
86NGUYỄN THÁI HOÀNG14/06/1963040063000206P. Phước Hưng, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3493B2-K35
87VÕ DUY HOÀNG10/12/1983273117656X. Hòa Hưng, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3588B2-K37
88NGUYỄN THỊ HỒI12/12/1974034174006639X. Tân Hưng, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3400B2-K35
89NGUYỄN VĂN HỒNG04/11/1982271453635X. Long Giao, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng NaiLXDK3671B2-K38
90ĐẶNG THỊ HUỆ15/03/1985273605263X. Tân Phước, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2131B2-K08
91HOÀNG THỊ HUỆ26/05/1985273539462X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3427B2-K39
92BÙI VĂN HÙNG15/08/1985273708448P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3299B2-K36
93PHẠM BÁ HÙNG09/01/1986040086001014P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3335B2-K35
94TRẦN ĐĂNG HÙNG01/01/1949077049000136TT. Ngãi Giao, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3409B2-K34
95TRẦN HỮU HÙNG13/09/1970273072948X. Hòa Bình, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3236B2-K34
96VÕ PHI HÙNG15/03/2002272863054X. Lâm San, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng NaiLXDK3334B2-K35
97VÒNG MẠNH HÙNG03/07/1995273532775X. Sông Xoài, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3428B2-K39
98LÊ THÀNH HƯNG08/12/1997273656287X. Phước Tân, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3454B2-K38
99TRẦN ĐÌNH HƯNG08/07/1984077084002743X. Long Phước, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3336B2-K35
100TRƯƠNG VĂN HƯNG09/11/1979272476046X. Long Giao, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng NaiLXDK3674B2-K38
101ĐỖ THỊ HƯƠNG15/06/1984273140088TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3393B2-K36
102NGUYỄN PHẠM ÁI HƯƠNG11/04/1977273447323P. 8, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3237B2-K34
103THÁI THỊ HƯƠNG01/12/1986038186003801P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3494B2-K35
104TRỊNH THỊ HƯƠNG16/08/1988272988921X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3429B2-K39
105TRƯƠNG NGỌC HƯỚNG04/01/1982273106720X. Bàu Lâm, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3587B2-K37
106ĐINH THỊ HƯỜNG25/05/1990230788043X. Ia Ma Rơn, H. Ia Pa, T. Gia LaiLXDK3430B2-K39
107DƯƠNG THỊ HƯỜNG14/11/1990186868305X. Diễn Yên, H. Diễn Châu, T. Nghệ AnLXDK3604B2-K34
108PHẠM NGỌC HƯỞNG07/09/1997273658792TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3584B2-K38
109BÙI ANH HUY23/08/2000273714407P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3500B2-K34
110ĐỖ THÀNH HUY16/03/1996077096000753X. Tóc Tiên, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3399B2-K35
111HỒ VĂN HUY20/10/2001261567302X. Đa Kai, H. Đức Linh, T. Bình ThuậnLXDK3375B2-K37
112LÊ THỊ MỸ HUYỀN02/11/1991273322901X. Long Tân, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3238B2-K34
113LÊ VŨ THANH HUYỀN19/08/1989077189002188P. 12, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3300B2-K36
114PHAN THỊ THU HUYỀN16/09/1978273068831X. Xuyên Mộc, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3376B2-K37
115NGUYỄN LÝ HUỲNH25/04/2001034201003246X. Nam Trung, H. Tiền Hải, T. Thái BìnhLXDK3408B2-K34
116NGUYỄN THỊ HUỲNH20/08/1982273531315TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3603B2-K34
117LÊ ANH KHA10/07/1993272206498X. Lâm San, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng NaiLXDK3337B2-K35
118GIANG KHANH27/07/1993273467546X. Nghĩa Thành, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3394B2-K36
119NGÔ XUÂN KHANH18/08/1996174507633X. Đông Hưng, TP. Thanh Hóa, T. Thanh HóaLXDK3239B2-K34
120ĐÀO MINH KHOA10/09/1992215248029X. Canh Vinh, H. Vân Canh, T. Bình ĐịnhLXDK1430B2-K08
121HOÀNG VĂN KHƯƠNG20/06/1995077095002943X. Kim Long, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1431B2-K08
122LÝ KHƯƠNG12/04/1990094090000153X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3240B2-K34
123TRẦN QUANG KHƯƠNG01/01/1984186278228X. Diễn Hùng, H. Diễn Châu, T. Nghệ AnLXDK2375B2-K08
124NGUYỄN VĂN KHUYẾN22/04/1983273148128X. Xuyên Mộc, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3474B2-K37
125NGUYỄN HOÀNG KIM26/02/1994225536565P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh HòaLXDK3241B2-K34
126NGUYỄN THÀNH KIM04/02/2000077200003425TT. Ngãi Giao, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3410B2-K34
127PHAN NGÔ NGỌC LAI25/12/1983273657958TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3483B2-K36
128LẠI THỊ LÀI07/10/1985042185001040TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3742B2-K35
129DOÃN NGỌC LÂM23/08/1983273673465P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3338B2-K35
130LÊ THỊ LAN08/08/1980273548942P. 11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3775B2-K36
131PHẠM XUÂN LẬP04/01/1972272271261X. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng NaiLXDK3401B2-K35
132TRẦN THỊ THU LỆ14/01/1981273141719X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3455B2-K38
133NGUYỄN TUẤN LIÊM20/08/1987025879024P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3431B2-K39
134LÊ THỊ LIÊN25/05/1976038176008358P. 11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3484B2-K36
135LÊ THỊ HƯƠNG LIÊN05/10/1983273558481P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2042B2-K08
136LƯU THỊ LIÊN04/03/1989273622736X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1432B2-K08
137HÀ VĂN LIỆU03/01/1960273314705Kp4 P. Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3101B2-K04
138NGUYỄN LÊ ĐỨC LINH01/08/1974001174016830P. 8, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3749B2-K32
139NGUYỄN THỊ NGỌC LINH12/07/1997273581503P. Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3339B2-K35
140PHẠM DUY LINH02/11/1996371781836X. Minh Thuận, H. U Minh Thượng, T. Kiên GiangC-K12
141TRẦN XUÂN NGỌC LINH25/04/1987230647994P. Đống Đa, TP. Pleiku, T. Gia LaiLXDK3242B2-K34
142HOÀNG THỊ LOAN28/06/1969077169000373X. Tân Hưng, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3402B2-K35
143NGUYỄN NAM LONG19/10/1992273463186X. Phước Tân, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3378B2-K37
144PHẠM HẢI LONG23/09/1995014095000038TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3432B2-K39
145TRẦN VŨ LUÂN09/04/1997092097001607X. Trung Thạnh, H. Cờ Đỏ, TP. Cần ThơLXDK3302B2-K36
146ĐỖ VĂN LỰC11/11/1986033086001503TT. Long Hải, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3340B2-K35
147VŨ TRỌNG LƯỢNG12/05/1984273156637X. Láng Dài, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3379B2-K37
148NGUYỄN TẤN LƯU26/07/1971045071000207Liên Lộc X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1249B2-K07
149PHAN VĂN LƯU10/09/1992273430988X. Hòa Hội, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3433B2-K39
150PHẠM VĂN LŨY26/06/1973271537207X. Lâm San, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng NaiLXDK3341B2-K35
151NGUYỄN TRƯỜNG CÔNG LÝ09/02/1986273184688P. Long Hương, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3434B2-K39
152NGUYỄN VĂN MẠNH16/08/1995125755751X. Nhân Hòa, H. Quế Võ, T. Bắc NinhLXDK2686C-K04
153ĐINH THỊ MẦU01/05/1982077182000531X. Phước Thuận, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3486B2-K36
154NGUYỄN THỊ NGỌC MI03/03/1983273171849X. Cù Bị, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1250B2-K07
155DƯƠNG QUANG MINH03/02/19710045071000043Việt Cường X. Cù Bị, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1252B2-K07
156MAI ĐỨC MINH17/08/1994077094002007TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3590B2-K37
157PHẠM ĐỨC MINH28/08/1988075088000185X. Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuC-K12
158TRẦN QUANG MINH21/11/1996273568036Xà Bang 2 X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1251B2-K07
159PHẠM VĂN MƠI10/06/1972272453213X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, T. Đồng NaiLXDK3343B2-K35
160LÊ HƯƠNG MỸ14/05/1980272225922X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3303B2-K36
161LÊ VĂN MỸ27/04/1989273291155P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3776B2-K34
162LÊ HOÀNG NAM10/08/1972001072017405X. Sông Xoài, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3243B2-K34
163LÊ NHẤT HẢI NAM20/09/2001077201002493X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3675B2-K38
164PHẠM VĂN NAM15/01/1993077093002895X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3585B2-K38
165ĐOÀN TUYẾT NGÂN29/11/1994077194000413Kp Thanh Bình TT. Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1253B2-K07
166NGUYỄN THỊ KIM NGÂN05/06/1991273346159X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1437B2-K08
167NGUYỄN THỊ KIM NGÂN10/10/1994273465863X. Long Sơn, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1907B2-K15
168NGUYỄN THỊ THU NGÂN02/05/1987030187010363X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3458B2-K38
169LÊ PHƯỚC NGHỊ28/01/1984273120683X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3605B2-K34
170ĐINH VĂN NGHĨA10/06/1989215093286X. Mỹ Tài, H. Phù Mỹ, T. Bình ĐịnhLXDK3676B2-K38
171LÊ TRUNG NGHĨA04/10/1991272060812TT. Định Quán, H. Định Quán, T. Đồng NaiLXDK1773B2-K10
172NGUYỄN HIẾU NGHĨA26/04/1961270723521TT. Gia Ray, H. Xuân Lộc, T. Đồng NaiLXDK3344B2-K35
173NGUYỄN TRỌNG NGHĨA20/10/1960052060000076X. Phước Hưng, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3403B2-K35
174PHẠM VĂN NGOẠT07/03/1988077088000453P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1524B2-K10
175NGUYỄN BÁ NGỌC18/08/1990186928108X. Nam Cường, H. Nam Đàn, T. Nghệ AnC-K12
176TRỊNH XUÂN NGỌC12/12/1990034090007127X. Quỳnh Khê, H. Quỳnh Phụ, T. Thái BìnhLXDK3304B2-K36
177NGUYỄN HOÀI NHÂN02/05/1984273122729P. 3, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3305B2-K36
178NGUYỄN SỶ THÀNH NHÂN28/11/1996077096001782X. Quảng Thành, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3459B2-K38
179PHẠM QUÝ NHÂN06/04/1983045083000133X. Quảng Thành, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3380B2-K37
180PHẠM HÙNG NHẪN09/08/1995272350761X. Phước Bình, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3435B2-K39
181TRẦN VĂN NHANH17/03/1994273490575X. Bình Ba, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2743C-K04
182TRẦN MINH NHẬT12/06/1979056079000157P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3307B2-K36
183TRẦN VĂN NHẬT24/12/1992261387399X. Tân Bình, TX. La Gi, T. Bình ThuậnLXDK3306B2-K36
184NGUYỄN NGỌC HOÀI NHI22/02/1990077190002940X. Hòa Hội, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3308B2-K36
185NGUYỄN VĂN NHI30/05/2002077202005585P. 2, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3495B2-K35
186MAI THỊ NHO03/02/1979034179007306P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2043B2-K08
187NGUYỄN THỊ NHUNG03/03/1982077182000453P. Kim Dinh, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3485B2-K36
188TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG01/06/1994273495481P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2132B2-K08
189VŨ THỊ HỒNG NHUNG12/07/1992019192000383P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3743B2-K35
190ĐẶNG VĂN NI25/05/1980240979925X. Vụ Bổn, H. Krông Pắc, T. Đắk LắkLXDK3677B2-K36
191LÊ TẤN PHÁT02/12/1999273692738X. Phước Hội, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2688C-K04
192NGUYỄN VĂN PHỤ07/02/1969077069001026P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3436B2-K39
193TRỊNH THỊ PHÚC22/03/1985066185000233P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3594B2-K36
194ĐINH THỊ PHƯƠNG19/06/1994024194000292X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3310B2-K36
195HÀ ĐỨC PHƯƠNG19/01/1999273629422X. Bình Trung, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2668C-K03
196NGUYỄN MINH PHƯƠNG08/01/1994261282282X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình ThuậnC-K12
197TRẦN ĐĂNG PHƯƠNG12/03/1991077091002006TT. Ngãi Giao, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3411B2-K34
198ĐOÀN MINH QUÂN30/03/2000077200003566X. Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3739B2-K37
199PHẠM XUÂN QUÂN07/02/1987183578340X. Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, T. Hà TĩnhLXDK3591B2-K37
200NGUYỄN VINH QUANG03/10/1989273307137P. 8, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2319B2-K22
201TÔ KHẮC QUANG25/12/1992273410621P. 3, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3496B2-K35
202TRẦN VĂN QUI20/10/1993215246111X. An Tân, H. An Lão, T. Bình ĐịnhLXDK2751C-K03
203PHẠM HỒNG QUÝ04/03/1993273489182P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2343B2-K21
204PHẠM PHÚ QUÝ01/01/1975271201607X. Quảng Thành, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3874B2-K38
205ĐỖ NHẬT QUỲNH22/10/1995250992380X. Triệu Hải, H. Đạ Tẻh, T. Lâm ĐồngLXDK3460B2-K38
206TRẦN XUÂN QUỲNH15/01/1995184205699X. Đức Đồng, H. Đức Thọ, T. Hà TĩnhLXDK3291C-K03
207VÒNG VĂN QUỲNH09/10/1995077095001805X. Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuC-K06
208ĐẶNG THANH SANG26/12/1987080087000093P. 5, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3740B2-K37
209LÊ VĂN SƠN30/06/1988273234528P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuB2-K28
210NGUYỄN MẠNH SƠN15/12/1983077083002528X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3461B2-K38
211NGUYỄN MINH SƠN02/10/1988031088005583P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải PhòngLXDK3345B2-K35
212PHẠM NGỌC SƠN29/04/1995273609336P. 10, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2752C-K03
213TRẦN THANH SƠN18/12/1981037081002528P. 11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3346B2-K35
214TRẦN VĂN SƠN03/09/1997273708026P. 11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuC-K06
215VŨ THANH SƠN01/10/1983036083006742X. Yên Bằng, H. ý Yên, T. Nam ĐịnhLXDK3437B2-K39
216NGUYỄN ĐỨC TÀI27/09/1984273165393X. Bình Giã, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2892C-K03
217NGUYỄN TẤN TÀI16/02/1991273455050P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3883C-K03
218HUỲNH MINH TÂM10/02/1982077082001816X. Tân Lâm, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3476B2-K37
219NGUYỄN MINH TÂM10/09/1990077090000802X. Long Mỹ, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3497B2-K35
220NGUYỄN THỊ KHÁNH TÂM16/04/1982273680501TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuB2-K24
221PHẠM THỊ TÂM26/11/1986036186004728P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3814B2-K34
222BÙI CÔNG TÂN20/11/1982273620705X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3311B2-K36
223NGUYỄN THANH TÂN22/12/1982273131354TT. Long Hải, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3475B2-K37
224PHAN LÊ MINH TÂN03/06/2001273707775TT. Long Điền, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3487B2-K36
225LÊ ĐỨC TÂY15/02/1983211813689X. Cát Trinh, H. Phù Cát, T. Bình ĐịnhLXDK2736C-K06
226NGUYỄN VĂN THẠCH30/04/2000273692074X. Láng Dài, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3312B2-K36
227HÀ HỮU THÁI05/07/1984273368489X. Long Phước, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3381B2-K37
228TRẦN THANH THÁI30/12/1998206207301X. Bình Minh, H. Thăng Bình, T. Quảng NamC-K06
229PHẠM THỊ HOA THẮM15/01/1971273222894X. Phước Tân, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3246B2-K34
230NGUYỄN THÀNH THÂN20/06/1989272065445X. Phước Bình, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3462B2-K38
231TRẦN VĂN THĂNG08/10/1988040088000715P. 4, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3595B2-K36
232ĐINH VĂN THẮNG02/09/1986030086003186X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1447B2-K08
233NGUYỄN QUỐC THẮNG01/01/1975273004235X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3247B2-K34
234NGUYỄN QUỐC THẮNG18/09/1981271597343X. Xuân Thạnh, H. Thống Nhất, T. Đồng NaiLXDK1445B2-K08
235TRƯƠNG QUỐC THẮNG12/08/1984079084014672P.12, Q.8, TP. Hồ Chí MinhLXDK1485B2-K09
236LÝ THỊ LAN THANH02/08/1997273557635P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1486B2-K09
237NGUYỄN THỊ KIM THANH19/07/1983273617583X. Long Tân, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3478B2-K37
238VŨ VĂN THANH10/06/1994152073238X. Quang Bình, H. Kiến Xương, T. Thái BìnhLXDK3463B2-K38
239CỐNG HỈN THÀNH19/09/2001077201001256X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3248B2-K34
240HOÀNG VĂN THÀNH17/03/1977001077020376X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3361B2-K34
241NGÔ BÁ THÀNH29/09/1973036073003123P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3382B2-K37
242NGUYỄN TRƯƠNG THÀNH04/11/1991272063151X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3313B2-K36
243TẠ VĂN THÀNH28/08/1988273709076P. 12, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3438B2-K39
244TRẦN DUY THÀNH11/02/1987273338320P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3488B2-K36
245TRẦN XUÂN THÀNH19/09/1986273214440X. Phước Hòa, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1488B2-K09
246BÙI VĂN THAO08/08/1986261071702X. Hòa Minh, H. Tuy Phong, T. Bình ThuậnLXDK3464B2-K38
247PHẠM MINH THẾ05/09/1988037088001337P. 10, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3477B2-K37
248TẠ ĐÌNH THIÊN06/09/1985034085004175P. 12, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3501B2-K34
249VŨ BẢO THIÊN20/03/1992245217377TT. Ea T’Ling, H. Cư Jút, T. Đắk NôngLXDK3439B2-K39
250LƯƠNG VĂN THIỆN16/11/1988151651420X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. Thái BìnhLXDK3348B2-K35
251TRẦN MINH THIỆN19/01/1984331390544X. Phú Lộc, H. Tam Bình, T. Vĩnh LongLXDK1448B2-K08
252TRẦN THỊ MỸ THIỆN07/02/1993362350130TT. Thạnh An, H. Vĩnh Thạnh, TP. Cần ThơLXDK3596B2-K36
253TRẦN THỊ THỊNH10/07/1982031182009772X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3875B2-K36
254NGÔ TRÍ THỌ05/10/1983186148735X. Nghi Công Nam, H. Nghi Lộc, T. Nghệ AnLXDK3315B2-K36
255BÙI THỊ THOA20/02/1973273688629P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2494B2-K09
256VƯƠNG ĐỨC THOÁNG05/09/1977272923820X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3440B2-K39
257NGUYỄN QUANG THÔNG09/09/2000077200002382X. Sông Xoài, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3465B2-K38
258NGUYỄN HIẾU THUẬN11/11/1989271810856TT. Gia Ray, H. Xuân Lộc, T. Đồng NaiLXDK3316B2-K35
259NGUYỄN PHỤC THUẬN26/05/2001285726639X. Lộc Khánh, H. Lộc Ninh, T. Bình PhướcLXDK3349B2-K35
260CAO THỊ THUÝ27/09/1990272052740X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3350B2-K35
261NGUYỄN THỊ THÚY18/01/1990273393223P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3250B2-K34
262LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY01/10/1985273558478P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2045B2-K08
263LÊ THỊ BÍCH THỦY26/12/1983264355777P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh ThuậnLXDK3351B2-K35
264LƯƠNG THỊ THANH THỦY08/09/1980025870239P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí MinhB2-K34
265LÊ TIẾN TÍCH28/04/1956026056001167P. 2, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3466B2-K38
266HỒ SỸ TIẾN14/10/1979183214080X. Hà Linh, H. Hương Khê, T. Hà TĩnhLXDK2738C-K06
267LÊ ĐẮC TIẾN20/05/1976077076000526X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1450B2-K08
268NGUYỄN THỊ TIẾN10/07/1983272674836X. Tam An, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3441B2-K39
269PHẠM TRUNG TÍNH21/08/1990272062114X. Tân Hiệp, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3467B2-K38
270ĐINH QUỐC TOÀN21/06/1988273238195X. Tân Phước, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuC-K12
271NGUYỄN VĂN TOÀN29/01/1989301305299X. Lộc Giang, H. Đức Hòa, T. Long AnLXDK3442B2-K39
272HỒ QUANG TOẢN15/06/1987B9092280P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3317B2-K36
273NGUYỄN NGỌC TỚI25/04/1994273464110TT. Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3502B2-K34
274NGUYỄN THÀNH TỚI05/08/1990371385355X. Hòa Thuận, H. Giồng Riềng, T. Kiên GiangLXDK3317B2-K36
275NGUYỄN VĂN TỚI18/01/1979273585265X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3352B2-K35
276NGUYỄN VĂN TỚI01/01/1971273139962X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3443B2-K39
277LÊ NGUYỄN NGỌC TRÂN28/08/1984271608825X. Tam An, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3353B2-K35
278ĐỖ THỊ MỸ TRANG20/08/1983273144671P. Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3252B2-K34
279NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG02/12/1989273329551X. Bưng Riềng, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3406B2-K35
280TRẦN LÊ KIỀU TRANG25/01/1993075193000275X. Phước Tỉnh, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3251B2-K34
281NGUYỄN ĐÌNH TRI29/07/1988046088000166Kp2 P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1274B2-K07
282TRẦN NGÔ MINH TRÍ01/03/1993352272738X. Bình Thủy, H. Châu Phú, T. An GiangLXDK1452B2-K08
283TRẦN THỊ TÚ TRINH06/05/1985077185000441X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3468B2-K38
284PHẠM PHÚ TRỌNG12/12/1996273566892X. Quảng Thành, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3469B2-K38
285TRẦN THANH TRỌNG05/05/1993183948440X. Cổ Đạm, H. Nghi Xuân, T. Hà TĩnhLXDK3489B2-K36
286LÊ THỊ TRÚC25/09/1991042191000147Vạn Hạnh TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1649B2-K07
287DƯƠNG ANH TRUNG06/10/1997077097000161TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1881B2-K14
288HOÀNG VĂN TRUNG20/11/1992261607253X. Tân Đức, H. Hàm Tân, T. Bình ThuậnC-K12
289NGUYỄN BẢO TRUNG02/09/1985183367076P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3498B2-K35
290NGUYỄN HOÀNG TRUNG04/09/1986077086002109TT. Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK2673C-K03
291NGUYỄN VĂN TRƯỜNG08/03/1971273564201X. Láng Lớn, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3319B2-K36
292NGUYỄN VĂN TRƯỜNG06/10/1992036092004235X. Phước Tỉnh, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3479B2-K37
293PHẠM XUÂN TRƯỜNG15/02/1982273113458P. 9, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3354B2-K35
294ĐẶNG QUANG TÚ18/08/1995187541632TT. Thanh Chương, H. Thanh Chương, T. Nghệ AnC-K06
295PHẠM NGỌC TÚ20/08/1990197265009X. Cam Hiếu, H. Cam Lộ, T. Quảng TrịLXDK2740C-K06
296PHẠM QUỐC TÚ22/09/1989241091994X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk LắkLXDK3444B2-K39
297LÊ NGỌC TUẤN05/11/1994273586027X. Sông Xoài, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3586B2-K38
298NGUYỄN VĂN TUẤN20/07/1987183578822X. Cẩm Dương, H. Cẩm Xuyên, T. Hà TĩnhLXDK3383B2-K37
299NGUYỄN VĂN TUẤN28/08/1978272435189Ấp 5 X. Phước Bình, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK1280B2-K07
300TRẦN ANH TUẤN30/12/1980031080006580P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3592B2-K37
301TRẦN HOÀNG TUẤN12/05/1986042086000085Tân Hạnh TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1279B2-K07
302LÊ THANH TÙNG19/10/1991273452687X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3445B2-K39
303NGUYỄN THANH TÙNG01/01/1967077067000659X. Hòa Hội, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3395B2-K36
304PHẠM CAO TÙNG22/05/1981341074519P.2, TX. Sa Đéc, T. Đồng ThápLXDK3320B2-K36
305LÊ QUANG TUYÊN20/11/1981273075616X. Phước Tân, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3600B2-K35
306NGUYỄN THỊ TUYỂN09/01/1994273522224X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3321B2-K36
307NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT05/01/1989273292432TT. Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3812B2-K37
308TRẦN THỊ THÚY VÂN12/11/1990273280057X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3446B2-K39
309BÙI THẾ VĂN04/04/1977273032933P. 11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3447B2-K39
310HỒ QUANG VIÊN17/04/2000273677261Phước Trung X. Tam Phước, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1284B2-K07
311NGUYỄN QUỐC VIỆT28/04/1999192126289X. Lộc Hòa, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên HuếC-K12
312NGUYỄN VĂN VIỆT10/10/1980273090747X. Xuân Sơn, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3407B2-K35
313PHAN VĂN VIỆT23/11/1986231041249X. Ia Pếch, H. Ia Grai, T. Gia LaiLXDK3744B2-K35
314TRẦN VIỆT20/03/1991273342573X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1455B2-K08
315NGUYỄN TRỌNG VINH08/03/1983273675288X. Hắc Dịch, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3355B2-K35
316LÊ VĂN VŨ01/01/1992365984278X. An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung, T. Sóc TrăngLXDK1456B2-K08
317NGUYỄN HÀ THANH VŨ12/10/1986077086002537TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3471B2-K38
318NGUYỄN VIỆT VŨ10/02/1978273021581X. Bình Ba, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3470B2-K38
319TRẦN THANH VŨ12/03/1983250731954X. Đạ M’ri, H. Đạ Huoai, T. Lâm ĐồngLXDK1495B2-K09
320NGUYỄN THỊ VUI05/08/1982273494910P. 2, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3490B2-K36
321LÊ THỊ VƯƠNG16/03/1983273616196X. Châu Pha, H. Tân Thành, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3356B2-K35
322NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG14/01/1989273348697X. Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1457B2-K08
323VÕ VIẾT VƯƠNG09/10/1990215223117X. Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ, T. Bình ĐịnhLXDK3384B2-K37
324BÙI THẾ VỸ09/06/1984271592754X. Xuân Tâm, H. Xuân Lộc, T. Đồng NaiC-K12
325NGUYỄN VĂN XỊ10/09/1988341456945X. An Phong, H. Thanh Bình, T. Đồng ThápLXDK1458B2-K08
326PHAN THỊ XUÂN09/08/1990273662536P. Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3601B2-K35
327NGUYỄN THỊ XUYÊN05/07/1983038183002942P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK3357B2-K35
328NGUYỄN VĂN YÊN01/07/1992205549623X. Duy Phú, H. Duy Xuyên, T. Quảng NamLXDK1786B2-K09
329HOÀNG HOÀNG YẾN17/07/1988045188000154P. 3, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng TàuLXDK1497B2-K09
330NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN30/07/1987271834630X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng NaiLXDK3491B2-K36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *